GG Woonmagazine
 


Disclaimer en voorwaarden


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. GG Woonmagazine noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website of uit bezoek aan deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. GG Woonmagazine bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van GG Woonmagazine liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GG Woonmagazine. GG Woonmagazine is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. GG Woonmagazine geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
GG Woonmagazine is gerechtigd om de content op deze site te herzien, te actualiseren of in te trekken in zijn geheel of gedeeltelijk op elk moment en zonder aankondiging. GG Woonmagazine is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van GG Woonmagazine voor gebruiker.

GG Woonmagazine is gratis te bezoeken. Door gebruik te maken van deze site verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals vermeld. Als u deze voorwaarden voor gebruik niet accepteert wordt u geacht de site niet te gebruiken.

GG Woonmagazine
 
   


 
   
 
 

Adverteren     Disclaimer     Webmaster